Không tìm thấy trang

Bạn đang trên nửa đường khám phá Hà Nội, nhưng bạn vừa lạc đường, hãy để chúng tôi chỉ đúng đường cho bạn, quay trở về Trang chủ Quay lại

Room Kind Room Type Services Room Price Booking

Standard 2 giường đơn

Show room detail

Hướng phòng: Không có cảnh

Phòng hút thuốc

Ban công/sân thượng

Hướng phòng: Thành phố

600,000 đ

Standard 2 giường đôi

Show room detail

2 giường đôi

Phòng hút thuốc

25 m²

Ban công/sân thượng

1,000,000 đ

Deluxe 2 giường đơn

Show room detail

Hướng phòng: Không có cảnh

25 m²

Ban công/sân thượng

1 giường đôi

750,000 đ

Deluxe 1 giường King

Show room detail

25 m²

Hướng phòng: Không có cảnh

Phòng hút thuốc

Ban công/sân thượng

2,000,000 đ

Deluxe Nhà riêng Suite (Residence Suite)

Show room detail
10,000,000 đ
Not define room yet

Không tìm thấy trang

Bạn đang trên nửa đường khám phá Hà Nội, nhưng bạn vừa lạc đường, hãy để chúng tôi chỉ đúng đường cho bạn, quay trở về Trang chủ Quay lại

Services and Offers

Internet

Activity and relaxing

Participation

Moving

Service in Room

Eating

Convenient

Không tìm thấy trang

Bạn đang trên nửa đường khám phá Hà Nội, nhưng bạn vừa lạc đường, hãy để chúng tôi chỉ đúng đường cho bạn, quay trở về Trang chủ Quay lại