Quán Ăn Gia Đình Những Người Bạn 1    

Võ Thị Sáu Biên Hòa Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai - 01253562

Reserve online to receive many fabulous benefits

Common Information

Description

Quán Ăn Gia Đình Những Người Bạn 1

Basic information

Open Time: 08:00

Close Time: 23:59

Cuisines:

Average Price / People: đ

Distinctive features

Contact us

Open Time: 08:00 - Close Time: 23:59

Võ Thị Sáu Biên Hòa Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

01253562

huyhuyhuy@cnv.cv

Distinctive features
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img
Find us on
)