Danh lục Xanh IUCN – tiêu chuẩn toàn cầu mới cho các khu bảo tồn

18/03/2022 995 0

Danh lục Xanh IUCN là một bộ tiêu chuẩn toàn cầu về bảo tồn thành công; có thể điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương của mọi quốc gia và khu vực; một cam kết tự nguyện mà bất cứ loại hình khu bảo vệ nào cũng có thể tham gia; một quy trình đánh giá được đảm bảo độc lập, có độ tin cậy cao; là sự thừa nhận toàn cầu đối với các khu bảo vệ và cán bộ của các khu bảo vệ.

Bộ tiêu chí của Danh lục xanh gồm 4 hợp phần: Quản trị tốt; thiết kế, lập kế hoạch tốt; quản lý hiệu quả, và có các kết quả bảo tồn thành công. Một nhóm các chuyên gia quốc gia (EAGL) và chuyên gia đánh giá độc lập sẽ hỗ trợ và đánh giá tiến độ các nhà quản lý, nhân viên và đối tác của các khu bảo tồn thực hiện các mục tiêu bảo tồn kết hợp với các mục tiêu về xã hội và kinh tế.

Hiện nay, đã có khoảng hơn 20 khu vực trên thế giới được công nhận nằm trong Danh lục xanh. Việt Nam tham gia vào chương trình Danh lục Xanh IUCN từ năm 2016 sau khi Vụ Bảo tồn Thiên nhiên - Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn chính thức ủng hộ bộ tiêu chuẩn. Với các đơn vị đăng ký gồm: Khu Bảo tồn Đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình), Vườn Quốc gia Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Vườn Quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai) và Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An). Năm 2020, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (tỉnh Ninh Bình) được chứng nhận đạt chứng chỉ Danh lục Xanh (Green List), đây là khu bảo tồn đầu tiên của Việt Nam đạt được danh hiệu này.

Ngoài các khu bảo tồn thuộc hệ thống rừng đặc dụng, còn có 16 khu bảo tồn biển, 45 vùng nước nội địa và nhiều vùng đất ngập nước quan trọng khác đã được đưa vào quy hoạch, vận hành và đang góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học hiện nay.

Thu Trang

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu