Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

10/05/2021 81 0

Xác định tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian qua, Đồng Nai đã tích cực trong việc thông tin các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tới mọi tầng lớp nhân dân. Để cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai đã chú trọng tới công tác tuyên truyền, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày hội non sông.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, Đồng Nai có trên 2,246 triệu cử tri. Về thành lập đơn vị bầu cử, Đồng Nai có 4 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, 95 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.157 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã . Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc thành lập 1.492 tổ bầu cử và xác định vị trí đặt các tổ bầu cử này.

Tỉnh đã chuẩn bị tiến hành các điều kiện cần thiết như: công nghệ thông tin, cơ sở vật chất và kinh phí phục vụ công tác bầu cử. Sau khi hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ủy ban bầu cử các cấp sẽ công bố danh sách chính thức những người ứng cử HĐND cùng cấp theo từng đơn vị bầu cử.

Thời điểm này, cùng với các địa phương trong tỉnh Đồng Nai, tại các huyện, thành phố cũng đang tích cực, khẩn trương triển khai các công tác chuẩn bị với quyết tâm thực hiện thành công cuộc bầu cử, thực sự là ngày hội của toàn dân. Đặc biệt là công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của ngày bầu cử trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức thiết thực cụ thể như: Trên trang thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh của huyện, thành phố thường xuyên phát thông báo, tài liệu tuyên truyền và các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử, các trục đường chính được trang hoàng pano, khẩu hiệu tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 giúp cho các tầng lớp nhân dân nắm rõ các quy định của pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Đồng thời khơi dậy sự háo hức chờ đợi sự kiện quan trọng của đất nước trong toàn dân.

Thu Trang

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu