Dự án ichLinks về xây dựng nền tảng chia sẻ thông tin di sản văn hóa phi vật thể

04/06/2021 45 0

Nền tảng ichLinks đã được chính thức ra mắt với dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể mẫu của 7 quốc gia thành viên Việt Nam, Mông Cổ, Malaysia, Uzbekistan, Kazakhstan, Ấn Độ, Fiji... Các tổ chức, quốc gia thành viên của IchLinks là những đại diện cốt lõi cho hoạt động và sự vận hành của nền tảng này

IchLinks (https://www.ichlinks.com) là dự án mang tính dài hạn, được chính thức triển khai từ năm 2020 với hoạt động chính là phát triển một hệ thống nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các tính năng tìm kiếm, trình duyệt và quản lí thông tin nâng cao.

IchLinks lưu trữ hơn 1.000 dữ liệu, nội dung và thông tin về Di sản văn hóa phi vật thể  của các nước thành viên bao gồm hình ảnh, video, âm thanh, văn bản về các di sản và các tính năng tìm kiếm, trình duyệt và quản lý thông tin nâng cao. Nền tảng này cũng cung cấp những dịch vụ liên quan và nội dung chuyên đề như du lịch, triển lãm, sách ảnh và sự kiện.

Theo đó, việc tham gia đóng góp cho dự án này sẽ góp phần quảng bá di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam, đồng thời đem tới những lợi ích cho sự phát triển qua những mối quan hệ đối tác trong ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo, mang lại những hiệu ứng tích cực cho các quốc gia. Đồng thời giúp cho việc tổ chức các hoạt động và sự kiện trực tiếp về văn hóa, du lịch và sáng tạo dựa trên nội dung di sản văn hóa phi vật thể có thể được diễn ra rộng rãi.

Thu Trang

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu