Làng nghề truyền thống - phát huy để bảo tồn

18/03/2022 199 0

Theo các báo cáo kết quả tham gia các kỳ hội chợ mà Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch  Đồng Nai đã phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các cơ sở làng nghề trên địa bàn như Cơ sở Thành Nhân (đồ chơi bằng gỗ), cơ sở du lịch sinh thái Vườn – Làng bưởi Tân Triều (sản phẩm bưởi trái và rượu bưởi), đồ thổ cẩm của đồng bào dân tộc Mạ, Hộ kinh doanh thanh long ANNA thì có nhiều doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước muốn mở cửa hàng, đại lý để phân phối và tiêu thụ sản phẩm bưởi và rượu bưởi Tân Triều, thanh long đỏ lên men, hàng lưu niệm bằng gỗ. Ngòai ra, nhiều du khách trong và ngòai nước đề nghị các đơn vị lữ hành đưa tham quan trực tiếp quy trình chế biến đặc sản rượu bưởi và bưởi, thanh long đỏ lên men, tham quan nghệ nhân làm hàng lưu niệm gỗ mỹ nghệ của cơ sở Thành Nhân, nghề dệt thổ cẩm Tân Phú.

Theo định hướng phát triển du lịch sinh thái và văn hóa trên cơ sở phong phú và đa dạng của tài nguyên du lịch thiên nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn là định hướng mang nhiều yếu tố tích cực, linh họat. Một mặt, thông qua việc đưa thêm vào các yếu tố nhân văn sẽ góp phần nâng cao và tạo điều kiện thuận lợi việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị văn hóa. Hiện nay , trong điều kiện du lịch được Nhà nước xem là một ngành kinh doanh với mức độ hỗ trợ về mặt ngân sách có hạn, chỉ dừng lại ở việc đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm để tạo điều kiện cho việc khuyến khích mời gọi đầu tư khai thác, thì việc xã hội hóa du lịch để phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành phần kinh tế tham gia là yếu tố mang tính chiến lược. Do đó, định hướng và quan điểm của tỉnh về phương thức phát triển cho làng nghề kết hợp với du lịch cũng không nằm ngoài ý đó.

Theo Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đồng Nai thì trước mắt sẽ phối hợp cùng với các Sở, ngành, các đơn vị, cơ sở kinh doanh liên quan hình thành và đưa các làng nghề kết hợp với các điểm du lịch đi vào họat động. Để thuận lợi hơn trong việc hình thành các tour du lịch, ngành du lịch đã chọn ra các làng nghề gốm, gỗ mỹ nghệ, dệt thổ cẩm. Đó là các điểm : DNTN gốm mỹ nghệ Phong Sơn, Cơ sở du lịch sinh thái Vườn Làng bưởi Năm Huệ, Cơ sở Thành Nhân, Làng dệt thổ cẩm Tân Phú. Trong đó, Cơ sở sinh thái Vườn – Làng bưởi Năm Huệ đã đi vào khai thác, phục vụ du khách, các điểm còn lại ở dạng tiềm năng, chưa đầu tư đúng mức.

Ngoài ra, hình thức phát triển làng nghề gắn với du lịch vẫn đang rất cần một cách làm chuyên nghiệp hơn. Theo đó, giữa các ngành liên quan cần có sự phối hợp chặt chẽ để xây dựng một quy hoạch cho làng nghề. Không dừng lại ở đó, bản thân người dân làng nghề phải ý thức hơn nữa về giá trị của việc gắn kết với du lịch để cùng phát triển.

 

Ngô Thanh Long

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu