Ngày du lịch thế giới 2020 – Du lịch và phát triển nông thôn

18/09/2020 1470 0

Ngày Du lịch Thế giới được tổ chức kỷ niệm vào ngày 27/9 hàng năm. Mục đích của sự kiện là nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về tầm quan trọng của Du lịch và giá trị xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của ngành Du lịch. Các hoạt động trong Ngày Du lịch thế giới sẽ hướng tới việc tìm cách giải quyết những thách thức toàn cầu hiện nay.

Với chủ đề "Du lịch và phát triển nông thôn", Ngày Du lịch thế giới hướng tới sự phục hồi khả thi của ngành du lịch và sẽ tôn vinh vai trò của du lịch trong việc cung cấp các cơ hội cho khu vực nông thôn và bảo tồn các di sản văn hóa và thiên nhiên trên toàn thế giới.

Năm 2020, lần đầu tiên trong lịch sử 40 năm, Ngày Du lịch thế giới 27/9 sẽ không tổ chức tại một quốc gia đơn lẻ. 5 quốc gia tại khu vực Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Chile sẽ đồng đăng cai nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế trong nỗ lực phục hồi sau đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang nỗ lực để hồi phục, đặc biệt là tại các cộng đồng nơi du lịch là trụ cột về sinh kế và kinh tế. Ngày Du lịch thế giới là cơ hội để nhìn nhận vai trò và khả năng kiến tạo tương lai của du lịch tại các khu vực nông thôn

Ngày Du lịch Thế giới còn là cơ hội để công nhận vai trò của Du lịch ở khu vực nông thôn và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Du lịch cũng tạo điều kiện cung cấp việc làm cho các cộng đồng tại nông thôn, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên, gìn giữ những di sản và truyền thống riêng biệt, đồng thời đóng vai trò thiết yếu trong việc bảo vệ môi trường sống và các loài sinh vật.

Thanh Xuân

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu