Nguồn nhân lực du lịch và số lượng doanh nghiệp du lịch đang tăng nhanh

15/09/2022 986 0

Có thể nói dịch covid-19 là “kẻ hủy diệt” của ngành công nghiệp không khói. Đại dịch Covid-19 đã bào mòn năng lực của doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp du lịch gặp khó khăn về tài chính để duy trì hoạt động, nhiều doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, chuyển nhượng hoặc chuyển hướng kinh doanh. Cùng với đó, thu nhập của người lao động bị giảm, do đó, tâm lý hạn chế chi tiêu ảnh hưởng lớn tới tiêu dùng du lịch của đại bộ phận người dân, nhu cầu thị trường giảm sút…, nhiều lao động trong ngành du lịch đã phải nghỉ việc hoặc chuyển sang làm công việc mới.

Tuy nhiên, ngay khi hoạt động du lịch mở cửa hoàn toàn, thị trường du lịch đã khởi sắc, trong đó số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch và nguồn nhân lực du lịch đang tăng nhanh.

Trong nửa năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có liên quan đến lĩnh vực du lịch gia tăng ấn tượng, trong đó dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 3.065 doanh nghiệp, tăng 27,7%; dịch vụ việc làm, du lịch đạt 3.902 doanh nghiệp, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm 2021. Triển vọng phục hồi của doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cũng rõ ràng hơn khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao. Cụ thể, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 2.362 doanh nghiệp, tăng 63,5%; dịch vụ việc làm và du lịch đạt 2.215 doanh nghiệp, tăng 50,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngoài ra, số lao động của doanh nghiệp thành lập mới trong lĩnh vực dịch vụ tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2021. Điều này cho thấy ngành du lịch đang từng bước phục hồi nhanh chóng và hiệu quả.

DH

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu