Phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch năm 2020

01/12/2020 96 0

Vừa qua, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức Lễ phát động bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch tại TP. Nha Trang. Được biết, đây là hoạt động nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao, đồng thời thiết thực hưởng ứng Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua vào ngày 17/11/2020.

Trong những năm qua, du lịch Việt Nam đang trở thành một ngành kinh tế quan trọng, có tác động mạnh mẽ, lan tỏa đến các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. Xác định được vai trò quan trọng của du lịch, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 về Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Theo Tổng cục Du lịch những năm trước lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng từ 7,9 triệu lượt lên hơn 18 triệu lượt; khách nội địa tăng từ 57 triệu lượt lên hơn 85 triệu lượt; tổng thu từ du lịch tăng từ 355 ngàn tỷ đồng lên 755 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động của du khách và cộng đồng dân cư cũng phần nào gây những tác động tiêu cực đến môi trường du lịch. Vì thế, bảo vệ môi trường du lịch được xác định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách đặt ra đối với các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương trọng điểm về du lịch, nhằm góp phần thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển theo hướng bền vững.

Nguyễn Yến

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu