Phát động cuộc thi "Ảnh đẹp đa dạng sinh học"

16/04/2021 58 0

Ngày nay việc bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Do đó, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học, truyền tải thông điệp về bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Đồng Nai đã phát động cuộc thi “Ảnh đẹp đa dạng sinh học” năm 2021.

Nội dung tác phẩm tham gia cuộc thi “Ảnh đẹp đa dạng sinh học” năm 2021 phải được chụp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, thể hiện được nội dung liên quan đến sự phong phú và đa dạng về nguồn tài nguyên sinh học của tỉnh (cảnh quan thiên nhiên, cảnh đẹp về các hệ sinh thái, các loài sinh vật,…); phản ánh các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ thiên nhiên và môi trường của các tổ chức, cá nhân; sự tích cực trong hoạt động quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên, cộng đồng tham gia phối hợp quản lý khu bảo tồn thiên nhiên; các hoạt động sinh hoạt, gìn giữ tri thức truyền thống về bảo tồn và khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; sự tương tác - hài hòa giữa con người với thiên nhiên…

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 10/5/2021 (đối với các tác phẩm gửi theo đường bưu điện, thời gian nhận tác phẩm được tính theo dấu bưu điện). Thời gian trao giải dự kiến trong ngày tổ chức Lễ phát động Ngày Môi trường thế giới 05/6/2021.

Chi tiết theo file đính kèm: http://ttxtdldongnai.vn/UserFiles/Docs/FILE_20210415_141432_2012.signed.pdf

DH

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu