Phương án sáp nhập Trung tâm Văn miếu Trấn Biên về Bảo tàng Đồng Nai

18/03/2022 197 0

Theo dự thảo đề án của Sở VH-TTDL, Trung tâm Văn miếu Trấn Biên khi sáp nhập về Bảo tàng Đồng Nai sẽ có tên gọi mới: Phòng khai thác Văn miếu Trấn Biên. Phòng sẽ có chức năng quản lý, giữ gìn, tôn vinh, bảo quản và phát huy giá trị truyền thống hiếu học của dân tộc, của vùng đất Trấn Biên, Biên Hòa - Đồng Nai xưa và nay để phục vụ việc giáo dục, nghiên cứu các giá trị văn hóa. 

Việc thực hiện đề án nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập… Theo đó, Sở Nội Vụ đã đề xuất phương án điều chỉnh từ sáp nhập Trung tâm Văn miếu Trấn Biên vào Bảo tàng Đồng Nai thành chuyển giao nhiệm vụ quản lý và đầu tư Trung tâm Văn miếu Trấn Biên vào Bảo tàng Đồng Nai. Các sở, ban ngành đã thảo luận các phương án thực hiện xoay quanh các đề xuất.

Được biết, Văn Miếu Trấn Biên là một địa chỉ văn hóa đặc biệt ở TP Biên Hòa (Đồng Nai). Trải qua hơn 300 năm tồn tại, nơi đây bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh các giá trị văn hoá dân tộc, qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng cho các thế hệ… Kể từ khi xây dựng (năm 1715), Văn miếu Trấn Biên được trùng tu hai lần vào năm 1794 và 1852 với quy mô lần sau lớn hơn lần trước. Đến năm 1998, nhân kỷ niệm 300 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai, Văn Miếu Trấn Biên mới được phục dựng trên nền đất cũ có diện tích khoảng 5ha. Từ đây khu di tích này trở thành một thiết chế văn hóa tâm linh, nơi báo công, tuyên dương những giá trị văn hóa, khoa học, giáo dục…của Đồng Nai.

Thanh Xuân

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu