Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ mới

15/09/2022 1191 0

Vừa qua  Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội thảo “Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hội thảo được tổ chức nhằm lấy ý kiến, trao đổi, thảo luận, đóng góp đối với những nội dung cơ bản của dự thảo Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2045. Những ý kiến này sẽ là căn cứ để đi tới thống nhất những định hướng và giải pháp cơ bản phát triển du lịch trong giai đoạn mới phù hợp với những định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và Chiến lược phát triển ngành; làm cơ sở pháp lý để triển khai chỉ đạo, quản lý các hoạt động của ngành Du lịch trên phạm vi cả nước một cách có hiệu quả.

Tại buổi Hội thảo, rất nhiều ý kiến các chuyên gia du lịch, đại diện Sở quản lý du lịch trên cả nước đã làm rõ hơn hiện trạng, thực tế ở các địa phương, những thành tựu, hạn chế và tham góp về các vấn đề: Chính sách quản lý, phát triển du lịch; vai trò của chính quyền địa phương cấp tỉnh trong phát triển du lịch; tiêu chí lựa chọn các địa điểm tiềm năng phát triển thành Khu du lịch quốc gia; nâng cao hiệu quả, quy mô xúc tiến, quảng bá du lịch... Đồng thời, các ý kiến cũng đề nghị làm rõ lại các quan điểm, mục tiêu phát triển du lịch, đảm bảo tính khả thi, tương xứng với vai trò là một ngành kinh tế mũi nhọn; nghiên cứu, hoàn thiện các định hướng không gian, định vị hệ thống du lịch trên bình diện các vùng trên cả nước, làm cơ sở cho các địa phương phát triển trong giai đoạn tới; bổ sung, hoàn thiện các giải pháp thiết thực từ thực tế của các địa phương...

Quy hoạch đưa ra 3 kịch bản để phát triển, trong đó, kịch bản 2 tăng trưởng thuận lợi được xác định là phù hợp với bối cảnh hiện nay, đáp ứng kỳ vọng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, hoàn toàn có tính khả thi. Do vậy, được chọn là phương án Quy hoạch.

DH

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu