Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch

14/06/2021 517 0

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Quyết định số 875/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch. Theo đó, tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Quyết định nêu rõ yêu cầu chung đối với các biệt thự du lịch là số lượng, chất lượng dịch vụ và mức độ phục vụ phù hợp với từng hạng tương ứng. Căn cứ mức độ đáp ứng các tiêu chí chất lượng, biệt thự du lịch được xếp theo 5 hạng: 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao, 5 sao.

Tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng biệt thự du lịch cũng đặt ra những yêu cầu chung để xếp hạng biệt thự du lịch như: 
- Yêu cầu về vị trí, kiến trúc, thiết kế kiến trúc phù hợp với cảnh quan môi trường và yêu cầu kinh doanh lưu trú; các khu chức năng được bố trí hợp lý, thuận tiện; nội, ngoại thất được thiết kế, bài trí, trang trí hợp lý, hài hòa; Yêu cầu về trang thiết bị tiện nghi; Yêu cầu về dịch vụ của biệt thự du lịch, phải đáp ứng về số lượng, chất lượng dịch vụ và mức độ phục vụ phù hợp với từng hạng biệt thự tương ứng; Yêu cầu đối với người quản lý và nhân viên phục vụ: được đào tạo hoặc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ…; Yêu cầu về bảo vệ môi trường…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2021.

http://ttxtdldongnai.vn/UserFiles/Docs/Quyet_dinh_cong_bo_TCVN_7795.2021.pdf

http://ttxtdldongnai.vn/tieu-chuan-quoc-gia-ve-xep-hang-biet-thu-du-lich

 

 

Nguyễn Yến

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu