Triển khai chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Du lịch - Dịch vụ VTS 2021

10/06/2021 29 0

Nhằm thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm du lịch, dịch vụ đổi mới sáng tạo bằng cách cung cấp các giải pháp du lịch thông minh, các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới, hình thành các điểm đến mới, phát triển du lịch cộng đồng sáng tạo, ẩm thực sáng tạo, khai thác giá trị tài nguyên bản địa và tri thức khoa học, công nghệ hiệu quả và bền vững.

Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp Du lịch - Dịch vụ VTS 2021dành cho các startup công nghệ ngành du lịch, dịch vụ có giải pháp du lịch thông minh đã thành lập doanh nghiệp muốn thay đổi mô hình kinh doanh, chuyển đổi số doanh nghiệp, gia tăng năng lực cạnh tranh hướng đến phát triển bền vững… quảng bá hình ảnh doanh nghiệp trong và ngoài nước, gặp gỡ các đối tác và nhà đầu tư tiêm năng thông qua chuỗi các sự kiện do Trung tâm ươm tạo Sông Hàn kết nối và đồng tổ chức như tham dự các hội thảo, chuyên đề, workshop, được các đơn vị truyền thông chính thống đưa tin và tiếp cận trực tiếp các quỹ đầu tư lớn.

Chương trình sẽ diễn ra từ tháng 07/2021 đến tháng 05/2022, Trong 4 tháng đầu, từ tháng 07/2021 đến tháng 10/2021 với 6 bootcamp để phát triển năng lực hành động, vận hành doanh nghiệp, phát triển thị trường. Sau đó, 6 tháng tiếp theo (từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2022) là thời gian cho quá trình kết nối nguồn lực gọi vốn đầu tư.
VTS 2021 được áp dụng trên toàn Việt Nam, ưu tiên cho các startup và doanh nghiệp tại Đà Nẵng & miền Trung, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Các thành phố du lịch tại Việt Nam. Chương trình được tổ chức chính tại TP Đà Nẵng, Hà Nội và Hồ Chí Minh, lịch trình cụ thể sẽ được phân bổ và điều chỉnh tùy theo số lượng đăng ký tại khu vực.

Cách đăng ký
Link đăng ký Vietnam Tourism Startup (VTS) 2021: [bit.ly/DANGKY_VTS2021]
Thông tin sự kiện được BTC cập nhật liên tục trên 2 Fanpage:
– SongHan Incubator: https://www.facebook.com/khoinghiepsonghan/ 
– Khởi nghiệp Du lịch: https://www.facebook.com/khoinghiepdulich/

Thu Trang

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu