Việt Nam tạm dừng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu

05/05/2022 547 0

Từ 0h ngày 27/4, Việt Nam tạm dừng khai báo y tế tại các cửa khẩu đối với người nhập cảnh. Bộ Y tế đã ban hành văn bản hỏa tốc số 2118/BYT-DP về việc tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19. Theo Bộ Y tế, hiện nay COVID-19 đã ghi nhận tại hầu hết các nước trên thế giới. Bệnh đã có vắc xin phòng bệnh và có hiệu quả với các chủng virút SARS-CoV-2 hiện đang lưu hành.

Hiện nay tình hình dịch đã có xu hướng giảm cả số mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, COVID-19 đã được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng bệnh cao.

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 và Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau:
1. Tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh kể từ 00 giờ 00 phút ngày 27/4/2022.
2. Duy trì giám sát hành khách nhập cảnh tại các cửa khẩu theo quy định tại Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới.
3. Chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông, khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với tình hình hiện nay và chủ động đưa tin kịp thời.
Bộ Y tế tiếp tục cập nhật, cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.

Nguyễn Yến

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu