Núi Chứa Chan-Chùa Gia Lào

Xuân Trường-Xuân Lộc Xã Xuân Trường, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
nuichuachan@gmail.com
0251.3752 758

Dịch vụ

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Chụp ảnh cưới

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

Thuê đồ cắm trại

System.Data.Entity.DynamicProxies.SERVICE_TYPE_DAF51ED6D68D05840B860677319FFD7C6B16EA839D6C76718E944A89F7963EDE?.NAME

bể bơi

Mô tả

Du lịch tâm linh chùa Gia Lào – “Tiên cảnh nằm trong lòng núi”

Những điểm lân cận

Bản đồ