Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • KDL Bửu Long

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Nhà Hàng Cọ Dầu

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khách Sạn Hòa Bình

  Mở cửa: 00:00
  Đóng cửa: 23:59
 • KDL Sinh Thái Ngọc Hoa Trang

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
Ngày 2
 • Khu Du Lịch Sinh Thái Thác Giang Điền

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Cây Dừa

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Khách Sạn 71

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chợ Đêm Biên Hùng

  Mở cửa: 17:00
  Đóng cửa: 22:00