Open Time: 17:00 - Close Time: 22:00

Phone: 012121212

Address: Trịnh Hoài Đức Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Cổng TTĐT Du Lịch

Chợ đêm Biên Hùng

Shop type: Night market  

Average price : 70,000 đ - 200,000 đ

Introduce:

Products

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Trịnh Hoài Đức Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

012121212

vcxvcvgf@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img