Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • KDL Suối Mơ

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • --- Hoa viên Thanh Thủy --- Điểm hẹn lý tưởng cho mỗi gia đình

  Mở cửa: 06:30
  Đóng cửa: 22:00
 • Làng Bưởi - Tân Triều

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Hưng Phước

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59