Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
  • KDL Suối Mơ

    Mở cửa: 07:00
    Đóng cửa: 18:00
  • Khách Sạn Cát Tiên Farm Stay (3 sao)

    Mở cửa: 00:00
    Đóng cửa: 23:59