Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • KDL Thác Mai

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 18:00
 • Nhà Hàng Hải Sản Hoàng Quý - Ngư Lâm Viên

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:00
 • Khách Sạn 71

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Chợ Đêm Biên Hùng

  Mở cửa: 17:00
  Đóng cửa: 22:00