Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều

Introdution

Price: Free

Phone: 0251.3965555

Time to visit a place: 120 phút

Open Time: 7:00 AM - Close Time: 6:00 PM

Email: langbuoi5hue@gmail.com

Address: Tân Bình - Vĩnh Cửu Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Map

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Sample Plan

Accommodations

Entertainment