Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều
Làng Bưởi - Tân Triều

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0251.3965555

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: langbuoi5hue@gmail.com

Địa chỉ: Tân Bình - Vĩnh Cửu Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Bản đồ

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí