Núi Chứa Chan - Chùa Gia Lào
Núi Chứa Chan - Chùa Gia Lào
Núi Chứa Chan - Chùa Gia Lào
Núi Chứa Chan - Chùa Gia Lào
Núi Chứa Chan - Chùa Gia Lào
Núi Chứa Chan - Chùa Gia Lào

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0251.3752 758

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: nuichuachan@gmail.com

Địa chỉ: Xuân Trường-Xuân Lộc Xã Xuân Trường, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai

Du lịch tâm linh chùa Gia Lào – “Tiên cảnh nằm trong lòng núi”

Bản đồ

Giới thiệu

×

Du lịch tâm linh chùa Gia Lào – “Tiên cảnh nằm trong lòng núi”

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí