TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)
TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)
TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)
TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)
TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)
TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)
TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)
TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)
TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)
TT TCSK Bói Cá Việt (Kingfisher Viet)

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0868511512

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: booking@vietkingfisher.com

Địa chỉ: Số 200, ấp 2 xã Hiếu Liêm huyện Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai

Sự kiện giải trí ngoài trời

Bản đồ

Giới thiệu

×

Sự kiện giải trí ngoài trời

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí