Trang Bom Train Station

National Highway 1A, Quang Phat Hamlet, Quang Tien Commune, Trang Bom District, Dong Nai

Phone: 0251 3921 711

Ho Nai Train Station

Dieu Xien, Tan Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai

Phone: 0251 3981 342

Bien Hoa Train Station

Hung Dao Vuong Street, Quarter 2, Trung Dung Ward, City. Bien Hoa, Dong Nai province

Phone: 0251 3947 490

Long Khanh Train Station

Red Cross, Xuan Trung, Long Khanh Town, Dong Nai Province

Phone: 0251 3785 349