Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • KDL Bửu Long

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 17:00
 • Lẩu Tôm 5 Ri

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 21:00
 • Khách Sạn 71

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:59
 • Quán Những Người Bạn

  Mở cửa: 08:00
  Đóng cửa: 23:59