KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long
KDL Bửu Long

Giới thiệu

Giá: 50,000VNĐ-100,000VNĐ

Số điện thoại: 0251.8850023-025

Thời gian tham quan tại một điểm: 30 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 5:00 CH

Email: buulong.kdl@gmail.com

Địa chỉ: Đường Huỳnh Văn Nghệ Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Khu du lịch Bửu Long - Điểm vui chơi lý tưởng tại Biên Hòa

KHU DU LỊCH BỬU LONG
* Giá vé khu du lịch Bửu Long 2019 : Trẻ em dưới 1m được miễn vé cổng
- Ngày thường, Lễ, Tết:  GIÁ VÉ TRỌN GÓI 40 HẠNG MỤC VUI CHƠI - THAM QUAN: Trẻ em từ 1m đến 1,4m: 50.000đ/vé. Người lớn: 100.000đ/vé

Địa chỉ:  Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 8850 023 - 0251 3951 255  
Fax: 0251 3952 725
Email: buulong.kdl@gmail.com
Website: https://buulong.com.vn
Facebook: www.facebook.com/kdlbuulong    
Hotline: 0836.16.16.18

 

Bản đồ

Giới thiệu

×

Khu du lịch Bửu Long - Điểm vui chơi lý tưởng tại Biên Hòa

KHU DU LỊCH BỬU LONG
* Giá vé khu du lịch Bửu Long 2019 : Trẻ em dưới 1m được miễn vé cổng
- Ngày thường, Lễ, Tết:  GIÁ VÉ TRỌN GÓI 40 HẠNG MỤC VUI CHƠI - THAM QUAN: Trẻ em từ 1m đến 1,4m: 50.000đ/vé. Người lớn: 100.000đ/vé

Địa chỉ:  Đường Huỳnh Văn Nghệ, Khu phố 4, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251. 8850 023 - 0251 3951 255  
Fax: 0251 3952 725
Email: buulong.kdl@gmail.com
Website: https://buulong.com.vn
Facebook: www.facebook.com/kdlbuulong    
Hotline: 0836.16.16.18

 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí