Lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai

10/08/2022 857 0

Vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản thống nhất chủ trương giao Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai lập quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích tại khu vực do Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai quản lý theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ý kiến của các đơn vị tại văn bản nêu trên.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai có trách nhiệm chủ trì, phối hợp chặt chẽ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, UBND huyện Vĩnh Cửu cùng các cơ quan, đơn vị liên quan lập thủ tục quy hoạch tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đất đai, di sản văn hóa và các quy định của pháp luật có liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi khu vực quy hoạch đã được phê duyệt; đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hài hòa về cảnh quan và kiến trúc khu vực.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tư pháp, UBND huyện Vĩnh Cửu theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, hướng dẫn Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đông thời, thẩm định, tham mưu phê duyệt quy hoạch di tích theo quy định.

Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai có diện tích trên 100 ngàn ha. Nơi đây thuộc tiểu vùng bảo tồn sinh thái khẩn cấp, nằm trong hệ sinh thái Trường Sơn, là một trong 200 vùng sinh thái quan trọng thế giới. Đây là nơi còn lại mảnh rừng mưa nhiệt đới cuối cùng của miền Nam Việt Nam. Năm 2011, Khu bảo tồn được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai, Khu bảo tồn và Vườn quốc gia Cát Tiên có vai trò là vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển.

Thanh Xuân

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu