Tổ chức Hội nghị du lịch toàn quốc vào năm 2023

05/12/2022 614 0

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn số 6994/VPCP-KGVX đồng ý với đề nghị về việc tổ chức hội nghị toàn quốc về du lịch vào quý 1 năm 2023, đánh giá hiệu quả sau một năm mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới.

Hội nghị toàn quốc về du lịch vào quý 1 năm 2023 đánh giá hiệu quả hoạt động du lịch sau một năm mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Được biết, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan chuẩn bị kỹ nội dung, chương trình hội nghị; bảo đảm trang trọng, hiệu quả, thiết thực.


Du lịch quốc tế đang trong quá trình hồi phục và kết nối lại. Du lịch nội địa-cứu cánh cho ngành du lịch Việt Nam cho thấy sức bật mạnh mẽ của hoạt động du lịch nội địa trong bối cảnh nước ta đã mở cửa lại. 8 tháng vừa qua, tổng khách du lịch nội địa là gần 80 triệu lượt, vượt xa mục tiêu cả năm. Khách nước ngoài đạt hơn 1,2 triệu lượt. Chỉ trong một thời gian ngắn mở cửa, du lịch Việt Nam đã phục hồi mạnh mẽ với tổng thu trên 356.000 tỷ đồng. Gần 90% các đơn vị du lịch, lưu trú đã hoạt động trở lại.

Với du lịch quốc tế, con số 1,2 triệu lượt mới đạt 20% mục tiêu và thấp hơn nhiều trước COVID-19. Tuy nhiên, sự tăng trưởng qua từng tháng cho thấy du lịch quốc tế đang phục hồi. Riêng tháng Tám, khách quốc tế tăng 32%, bằng tổng 4 tháng đầu năm cộng lại.

Thanh Xuân

 

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu