Ưu tiên phát triển các loại hình du lịch theo hướng tăng trưởng xanh

15/09/2022
0
466
(TITC) - Đây là một nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 882/QĐ-TTg ngày 22/7/2022.