Đồng Nai tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ

10/05/2023 25/06/2023

1983 0

Đồng Nai đang trở thành tâm điểm thu hút các nhà đầu tư về lĩnh vực du lịch, dịch vụ… dựa trên những tiềm năng tại chỗ (điểm đến, thị trường khách du lịch…) cũng như khả năng thu hút khách tại các thị trường lân cận thuộc khu vực miền Nam và cả nước. Với những lợi thế trên, trong kế hoạch phát triển du lịch Đồng Nai, UBND tỉnh đã xác định du lịch Đồng Nai sẽ đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch hướng đến phát triển bền vững.

Thực hiện Kế hoạch số 924/KH-SVHTTDL ngày 11/4/2023 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ. Để các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nắm bắt được thông tin về lớp bồi dưỡng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai sẽ tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản trị doanh nghiệp du lịch vừa và nhỏ từ ngày 10/5 đến ngày 12/5/2023 (03 ngày).

Đối tượng học viên là các lãnh đạo, quản lý, trưởng các bộ phận chuyên môn của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Định Quán, Tân Phú và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh.
Qua đó, các học viên sẽ được trang bị các kiến thức như: xây dựng mô hình kinh doanh; kế hoạch kinh doanh; chiến lược kinh doanh; Quản lý Tài chính; Quản trị và Phát triển nhân sự; Quản trị Thiết bị; Kỹ năng Lãnh đạo; Chiến lược marketing.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị và cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp những kiến thức nền tảng và nâng cao về quản trị tài chính doanh nghiệp tinh gọn, giúp các doanh nghiệp chuẩn hóa, giảm các lãng phí và đạt được nhiều hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, trong thời kỳ kinh tế khó khăn do dịch Covid 19 như hiện nay.

Thanh Xuân

Bản đồ

Lịch trình mẫu