Đồng Nai sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị

14/04/2020 2159 0

Sau 03 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngành du lịch Đồng Nai đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.
Sản phẩm du lịch ngày càng hoàn thiện hơn, công tác đầu tư hạ tầng du lịch, đặc biệt là tuyến đường dẫn vào các khu, điểm du lịch được tỉnh quan tâm thực hiện, lượt khách và doanh thu du lịch năm sau luôn cao hơn năm trước, hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch ngày càng được phát triển. Công tác quản lý hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch được tăng cường, công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực du lịch được thực hiện thường xuyên; môi trường du lịch đảm bảo khá tốt. 

 

Công tác tuyên truyền quảng bá du lịch được tăng cường và nhiều hình thức và từng bước đi vào chiều sâu, qua đó giới thiệu rộng rãi hơn về tiềm năng, đất nước và con người Đồng Nai đến với nhiều du khách trong và ngoài nước. Lượng khách đến với Đồng Nai tăng cao và thị trường khách du lịch được mở rộng hơn, doanh thu du lịch đạt được nhiều khả quan. Nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, doanh nghiệp du lịch về vai trò cũng như trách nhiệm với du lịch chuyển biến rõ nét hơn và đang từng bước hình thành thương hiệu du lịch của Đồng Nai, đó là du lịch sinh thái.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch Đồng Nai vẫn còn tại những hạn chế như: Tiềm năng phát triển du lịch sinh thái chưa được đầu tư đúng tầm, các dịch vụ vui chơi giải trí hiện có tại các khu, điểm du lịch mặc dù được cải tạo, nâng cấp, kết cấu hạ tầng phục vụ du lịch chưa đồng bộ; các di tích văn hóa lịch sử phần lớn chưa đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch. Nguồn nhân lực du lịch nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu phát triển …

 

Mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đồng Nai phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân về lượt khách tham quan và lưu trú đạt đạt 11%/năm trở lên. Doanh thu từ du lịch đạt 18%/năm trở lên. Đến năm 2025, thu hút khách tham quan và lưu trú khoảng 8.500.000 lượt khách. Doanh thu du lịch đạt 3800 tỷ đồng.

DH

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu