Ngành du lịch thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết 08 đề ra

20/07/2022 836 0

Ngày 16/01/2017, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam, thể hiện quyết tâm chính trị ở cấp cao nhất của Đảng nhằm đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Theo mục tiêu của Nghị quyết 08, đến năm 2020 ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thu hút 17-20 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 82 triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; Giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD; Tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp. Phấn đấu đến năm 2030, du lịch Việt Nam thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Nhìn lại chặng đường từ khi có Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, ngành Du lịch đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, hành lang pháp lý cho du lịch dần được hoàn thiện, quản lý nhà nước về du lịch từng bước được nâng cao, lượng khách quốc tế và nội địa tăng lên nhanh chóng, kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được hoàn thiện, nguồn thu từ du lịch ngày càng tăng, du lịch ngày càng khẳng định vai trò đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động. Du lịch cũng đã chứng minh được sự kiên cường và nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Trong thời gian này, Việt Nam luôn là một trong những điểm sáng của du lịch thế giới, được cộng đồng quốc tế công nhận và đánh giá cao bằng nhiều giải thưởng danh giá. Tổng cục Du lịch Việt Nam 2 lần được công nhận là “Cơ quan quản lý du lịch hàng đầu châu Á” vào năm 2017 và năm 2021 của Giải thưởng World Travel Awards. Theo Diễn đàn kinh tế thế giới, chỉ số năng lực phát triển du lịch của Việt Nam năm 2021 xếp hạng 52 trên 117 nền kinh tế, tăng 8 bậc so với năm 2019, nằm trong số 3 quốc gia có mức độ cải thiện tốt nhất thế giới.

Nguyễn Yến

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu